Munkajog  __________________________________________________

Az Iroda rendszeresen nyújt jogi segítséget az általa képviselt társaságok számára munkajogi kérdésekben, vezetői és általános munkaszerződések elkészítésében.

Irodánk munkajogi felelősséggel valamint munkaviszony megszüntetésével kapcsolatos jogvitákban a felek (munkáltatók és munkavállalók egyaránt) peres képviseletét is ellátja. A munkajog valamennyi területére kiterjedően konkrét munkajogi kérdésekben jogi szakvéleményt adunk.

*  *  *